Céljaink

Legfőbb célunk, hogy mindenkinek lehetőséget nyújtsunk a mozgásra tehetségtől és testalkattól függetlenül. Hisszük, hogy ha valaki örömét leli a táncban, akkor önmagához képest óráról-órára csodákra képes.

Célunk még, hogy növendékeink a lehető legpreventívebb módon tanulják meg mi az a testtudat, valamint, hogy felfedezzék a bennük rejlő kreativitást, és a mozgás örömét. A hozzánk járó gyerekek testének egészséges képzése mellett szeretnénk fejleszteni kulturális és esztétikai értékrendjüket is például az igényes zene választással.

A ritmusérzék és koordinációs készség fejlesztése mellett tartásjavító gyakorlatokkal is elősegítjük, hogy növendékeink harmonikus, testben és lélekben egészséges felnőttekké váljanak.